Loading...
Wouter Willems

Bone Graft Revascularization Strategies

Wouter Willems

Reconstructie van botdefecten vormt een aanzienlijke uitdaging voor de clinicus. Allogeen, diepgevroren bot wordt voor deze indicatie vaak toegepast, ondanks de hoge kans op complicaties, ten gevolge van het necrotische aspect van dit type bottransplantaat. Dit proefschrift presenteert onderzoeken welke zijn verricht om inzicht te krijgen in de fysiologie van bottransplantatie en om technieken te vinden die angiogenese in bot en osteogenese kunnen verbeteren.