Loading...
Wendy Enthoven

Back Pain in Older Adults: Subgroups and Health Care Utilization

Wendy Enthoven

Het doel van dit proefschrift was om 1) kenmerken te beschrijven van ouderen met rugklachten; 2) verschillende manieren te beschrijven voor het identificeren van subgroepen van patiënten; en 3) het gebruik van zorg in het kader van rugklachten in een populatie ouderen in kaart te brengen.