Loading...
Vechtscheidingen - Onderzoeksrapport

Vechtscheidingen

Onderzoeksrapport

In Nederland lijken we steeds vaker geconfronteerd te worden met vechtscheidingen. Regelmatig horen we via de media over tragische gezinsdrama’s 1 waarin een vechtscheiding een grote rol speelde. Zoals bijvoorbeeld de casus Zeist, waarbij er sprake was van een problematische scheiding, waar vader door suïcide om het leven komt en wordt verdacht van het ombrengen van zijn twee zoons (Casusonderzoek Zeist, 2013). Ook uit voorlichtingscampagnes die netwerkpartners oproepen om te helpen bij het verzachten van de strijd tussen ouders (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2015), blijkt dat deze problematiek nijpend is en om een oplossing vraagt. Vechtscheidingen zijn vooral een probleem, omdat kinderen inzet worden van de strijd, daardoor in de knel komen, met als resultaat dat hun welzijn en optimale ontwikkeling door de conflicten tussen ouders ernstig belemmerd wordt (Dullaert, 2014). Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in het eerder genoemde rapport ‘Casusonderzoek Zeist’ dat spreekt over “een scheiding die gepaard gaat met hevige spanningen en conflicten tussen ouders, waardoor ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen” (Casusonderzoek Zeist, 2013, p. 35, noot 11). Een oplossing is echter niet gemakkelijk gevonden. Zowel hulpverleners als onderzoekers doen veel moeite om meer grip te krijgen op de complexiteit van deze doelgroep en de benodigde hulpverlening.