Loading...
M. Mooij

Evolution in Pediatric Pharmacology

M. Mooij

Bij kinderen wordt de juiste dosering van een geneesmiddel bepaald door de mate van absorptie, distributie, metabolisme, en excretie van dat geneesmiddel op een bepaalde leeftijd. Over de leeftijdsafhankelijke veranderingen in de transport en omzetting van geneesmiddelen is nog weinig bekend. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van membraantransporters en geneesmiddel metaboliserende enzymen in de darmen en in de lever, als belangrijke processen voor de dispositie van geneesmiddelen bij kinderen. Geneesmiddelenstudies bij kinderen kennen praktische en ethische beperkingen. Innovatieve onderzoeksmethoden zijn toegepast om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden met minimale belasting en risico voor het individuele kind.