Loading...
Jeroen Vogelaar

Clinical, pathological and molecular prognostic factors in colorectal cancer

Jeroen Vogelaar

De afgelopen decennia is er door vooruitgang in de chirurgie, radiotherapie en chemotherapie veel progressie geboekt in de behandeling van het colorectaal carcinoom (CRC). De prognose van alle stadia CRC zijn verbeterd onder andere door verbeterde operatieve technieken, pre-operatieve voorbereiding, agressieve benadering van metastasen en verbetering in (neo-) adjuvante therapie. Zo hebben pre-operatieve radiotherapie en de totale mesorectale excisie (TME) het percentage lokaal recidief van endeldarmkanker drastisch verlaagd en heeft adjuvante chemotherapie de overleving van stadium III coloncarcinoom doen toenemen.