Loading...
Joris van der Voet

Leading Change in Public Organizations

Joris van der Voet

Verandering is in de publieke sector aan de orde van de dag. Zo zijn publieke organisaties in de afgelopen decennia steeds bedrijfsmatiger gaan werken. Nog recenter moeten veel overheidsorganisaties als gevolg van de economische crisis genoodzaakt bezuinigen en veranderingen aanbrengen in de organisatiestructuur. Publieke organisaties zijn dus vaak genoodzaakt om organisatieveranderingen te implementeren. De meeste veranderkundige inzichten zijn echter gebaseerd op onderzoek, cases en voorbeelden uit de private sector. Omdat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen publieke en private organisaties zijn deze inzichten niet altijd passend in de publieke sector. Zo opereren publieke organisaties veelal in een omgeving die wordt gekenmerkt door controlemechanismen, gedeelde macht, uiteenlopende belangen en het primaat van de politiek. Ook zijn zij relatief vaak ingericht volgens bureaucratische principes, wat zorgt voor routine, stabiliteit en continuïteit ten koste van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en verandering. Er zijn voldoende aanwijzingen dat deze kenmerken de implementatie van organisatieverandering een aanzienlijke uitdaging maken voor publieke organisaties. Toch is er maar weinig empirisch bestuurskundig en veranderkundig onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Bestuurskundig onderzoek gericht op organisatieverandering kan daarom belangrijke praktische inzichten opleveren voor managers van publieke organisaties