Loading...
J. Nijkamp

Counting on Creativity: The Creative Class as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam

J. Nijkamp

Dit proefschrift gaat over de eff ecten van initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van de creatieve industrie in achterstandswijken. Een belangrijke vooronderstelling die aan dergelijke initiatieven ten grondslag ligt is dat de aanwezigheid van creatieve ondernemers en andere professionals die werkzaam zijn binnen de creatieve industrie, ook wel de creatieve klasse genoemd, bijdraagt aan de verbetering van die wijken. De creatieve ondernemers worden geacht een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de wijk. Daarnaast worden zij ook verondersteld ‘buzz’ te genereren en hierdoor de vestiging van nieuwe café’s, restaurants, winkels en dergelijke te bevorderen. Er wordt gedebatteerd over de vraag of het stimuleren van creatief ondernemerschap daadwerkelijk bijdraagt aan herstructurering. Dit proefschrift levert een bijdrage aan dit debat door de eff ecten te onderzoeken van twee initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van creatief ondernemerschap in de Rotterdamse Afrikaanderwijk: de Creative Factory en Freehouse. De Afrikaanderwijk is een van de achterstandswijken in Rotterdam Zuid waar door de jaren heen allerlei initiatieven zijn ondernomen om de achterstanden te verminderen. Een deel van deze initiatieven is gericht op het stimuleren van de creatieve industrie.