Loading...
Irene Tjiam

Learning in Urology Designing Simulator Based Skills Training & Assessment

Irene Tjiam

Minimaal invasieve procedures, zoals laparoscopie en endourologie, zijn algemene ingrepen binnen de urologie. Laparoscopie is een kijkoperatie van de buik, waarbij de instrumenten en een camera via kleine incisies in de patiënt worden gebracht. Bij endourologische procedures worden de instrumenten ingebracht via een natuurlijke opening, zoals in dit geval de urethra. In beide gevallen voert men de procedure uit door op een tv-monitor te kijken. In vergelijking met open operaties hebben alle vormen van minimaal invasieve chirurgie per definitie een langere leercurve. Dit komt onder andere door het instrumentarium, de verminderde tactiele feedback, een andere oog-hand coördinatie en de beperkte werkruimte waarmee de operateur moet leren omgaan.