Loading...
Guido van Os

De coordinatieopgave van e-government

Guido van Os

Wereldwijd zijn overheden bezig met het digitaliseren en integraal aanbieden van overheidsdiensten. Door alle ICT-ontwikkelingen kunnen overheden hier niet langer omheen. Veel Europese landen bieden burgers in verschillende gradaties toegang tot digitale (soms geïntegreerde) overheidsdiensten. Deze relatief nieuwe ontwikkeling confronteert overheden ook met uitdagingen waar zij eerder niet mee te maken hadden. Het aanbieden van verschillende, vaak samenhangende diensten via een geïntegreerd digitaal loket of website wordt ook wel de frontoffice genoemd. Een frontoffice is afhankelijk van informatie uit een backoffice. De backoffice van de dienstverlening omvat alle processen die betrokken organisaties inzetten om digitale diensten via een digitaal loket te kunnen aanbieden. Het digitaal en integraal aanbieden van diensten via een digitaal portaal betekent dat partijen die misschien eerder niet met elkaar te maken hadden nu moeten samenwerken, informatie moeten delen en hun backoffices moeten afstemmen om digitale integratie te realiseren.