Loading...
Femke Maingay-de Groof

The Branched-Chain Amino Acid Requirement in Neonates

Femke Maingay-de Groof

Voeding speelt een belangrijke rol bij pasgeborenen. Te vroeg geboren (preterme) kinderen hebben een betere neurologische ontwikkeling als ze meer eiwitten in hun voeding krijgen in de eerste levensweken. Adequate groei is hierbij van groot belang; het doel is de kinderen volgens dezelfde groeicurve te laten groeien als ze in de baarmoeder zouden doen. De keerzijde hiervan is dat er een verband bestaat tussen inhaalgroei en de ontwikkeling van het metabool syndroom op latere leeftijd; hieronder vallen een hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en een verhoogd cholesterol.