Loading...
Drukwerk kwalitetiscontrole

Drukwerk kwalitetiscontrole

Nu veel stappen uit het productiewerk tegenwoordig zelf worden uitgevoerd in plaats van uitbesteed aan gespecialisserde bedrijven, zijn kwalitetiscontroles geen overbodige luxe. Dit geldt vooral als u voor het eerst met een drukker te maken krijgt. Het is immers voor en groot deel uw taak om de drukker van het juiste materiaal te voorzien.

Fouten maken is onvermijdelijk. Ervaren kopij redacteuren en ontwerpers weten dat als ze zo intensief met een opdracht bezig zijn, ze onnauwkeirgheden en soms zelfs fouten niet meer zien. Bij elk project zijn dus proeven nodig en alle proeven moeten worden gecontroleerd. En ook een goede procedure voor het controleren en verbeteren van proeven en drukproeven is zeer belangrijk.


VOm problemen bij de voorbereiding en het proeflezen te voorkomen, is het de moeite waard het prespressbedrijf (of deghene die de scans van de afbeeldingen zal maken, bijvoorbeeld de auteruf of een fotograaf) in contact te brengen met de drukker. Zo kan informatie worden uitgewisseld over kleurbeheer of de pers die voor de opdracht gebruikt gaat worden. Dit gebeurt met het ICC-profiel dat tegenwoordig internationaal wordt gebruikt.


Digitale kleurenproeven zijn belangrijk voor het controleren van de kleuraccuratheid van illustraties, De weergave van kleuren is bij de proeven wel afhankleijk van verschillende fac toren, zoals papier, de gebruikte RIP, het programma of d eprinter. Als het document op de digtale pers wordt gedrukt, vraag de drukker dan voor d3e eerste en voor de laatste proeven.Het is mogelijk vooraf gedrukte vellen te ontvanegn, zodat deze voor de afwerking kunnen worden goedgekeurd. Goedgekeurde drukproeven gebruikt de drukker trijdens het drukken vor het controleren van de kleuren. Als een opdracht erg belangrijk is of een grote oplage heeft, dan kan de klant zelfs persoonlijk aan de pers komen staan terwijl deze draait. Op de volgende pagina vindt u de punten waarop gelet moet worden.


Checklist voor kwaliteitscontrole

 • Overzetten
  Hier geeft de inkt af aan de onderzijde van dhet bovenliggende drukwvel. Dit onstaat onder meer door een te vette laag inkt op het papier of bij problemen met het papier
 • Kleurvariatie
  Kleurvariatie kan ontstaan als de drukker zich tijdens de oplage niet consequent aan de kleuren heeft gehouden.. Door het gebruik van moderne apparatuur levert dit tegenwoordig vrijwel geen problemen meer op. De drukker kan tijdens het drukken regelmatig een vel van de pers halen en dit bijvoorbeelden bergelijken aan de hand van de goedgekeurde drukproef
 • Vlekken
  Op de drukvellen kunnen zich, kleine, ongewenste, gekleurde vlekjes ontstaan met daaromheen een onbedrukte 'kransje'(spanjools), die worden veroorzaakt door stukjes vuil, papier of inkt op de drukplaat of rollen. Dit kan worden voorkomen door de rollen regelmatig te reinigen.
 • Fout register
  Het is gemakkelijk te zien als kleurvklakken niet goed aanlsuiten vanwege afwijkingen in het register (ze zijun dan net uit positie gedrukt). De afbeelding kan hierdoor onscherp worden.
 • Fouten in de binding
  Fouten in de binding zijn vaak het duurst om te herstellen, aangezien het vaak betekent dat de bninder helemaal opnieuw moet beginnen. Vooral garenloos binden vergt een goede controle, zeker als er zwaar, gecoat papier is gebruikt. Een binder heeft testapparatuur voor de trekkreacht en buigzaamheid van het papier. Soms kan slodig bijsnijden een probleem opleveren.